• De koffietafels hebben een duurtijd van 2 lopende uren.
  • Bij verlenging wordt een vast bedrag van € 50 per begonnen uur, alsook de geconsumeerde dranken, aangerekend.
  • Gebruik zaal: een vaste huur van € 125 wordt verrekend voor het gebruik van de zaal. Dit houdt eveneens de tafellinnen en decoratie in. 
  • Uw reservatie van het arrangement gebeurt steeds per ondertekening van de bestelbon van uw totale uitvaart.
  • Het definitieve aantal personen dient u ons 1 dag voor de koffietafel mee te delen. Dit aantal zal minimum gelden voor de eindafrekening.
  • Prijzen zijn incl. btw in euro.
  • Uiteraard kunt u tevens frisdranken, wijnen en bieren drinken tijdens het verloop van de koffietafel. De prijzen hiervan zijn de normaal geldende prijzen.
  • Koffie en Thee blijven 2 uur in de prijs inbegrepen.
  • Het personeel voor de koffietafel is inbegrepen.
  • Indien de koffietafel op een andere locatie doorgaat zullen wij onze personeelskost aanrekenen.